Skip to main content

Politika privatnosti

1. Opšte informacije

Kao tvorci i organizatori prestižnog događaja BALKAN SECURITY EXPO (u daljem tekstu „BSE“) izjavljujemo da nam je Vaša privatnost veoma bitna i da sve podatke o ličnosti sa kojima dolazimo u kontakt shvatamo ozbiljno, postupajući prema njima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) koji odražava u potpunosti pozitivne prakse GDPR regulative – (General Data Protection Regulation – EU 2016/679)

Ova politika privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) primenjuje se na korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane („BSE„, „mi“, „nas“ ili „naš“), organizatora događaja, na svim našim platformama i u svim našim uslugama uključujući događaje, sajmove, web sajtove, aplikacije i dodatne ili povezane usluge (u daljem tekstu „Usluga“).

Termini i definicije :

 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik”) – je nezavisan i samostalan organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem ZZPL i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom (https://www.poverenik.rs/sr/);
 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Posebne vrste podataka o ličnosti su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
 • Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.
 • Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
 • Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.
 • Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom licu.
 • Anonimizacija znači obradu podataka o ličnosti sa ciljem nepovratnog sprečavanja identifikacije osobe na koju se odnose. Podaci se mogu smatrati anonimizovanim kada ne dozvoljavaju identifikaciju pojedinaca na koje se odnose i kada nije moguće da se pojedinac identifikuje iz podataka bilo kojom daljom obradom tih istih podataka ili obradom tih istih podataka zajedno sa drugim podacima koji su dostupni ili će verovatno biti dostupni.
 • Organ vlasti je državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja;
 • Nadležni organi su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • Povreda podataka o ličnosti je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;

2. Vaše informacije

2.1. Kako ih prikupljamo:

(a) Prikupljamo vaše Informacije kada:

 • Nas kontaktirate;
 • Posetite naše web sajtove ili aplikacije;
 • Se registrujete za učešće na Događaju;
 • Prijavite se za štand;
 • Prisustvujete Događaju;
 • Preuzmete sadržaj sa našeg web sajta;
 • Registrujete se za newsletter;
 • Pretplatite se na publikaciju;
 • Pretplatite se na uslugu „na zahtev“.

(b) Automatski prikupljamo vaše Informacije (na primer, kao što je navedeno u delu 2.2(f) („Šta prikupljamo“)) kada koristite naše web sajtove i/ili aplikacije, uključujući upotrebu kolačića. Molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića za više detalja.

(c) Možemo prikupljati vaše Informacije iz javno dostupnih izvora i odabranih trećih strana kao što su analitički, tehnički i agregatorski pružaoci usluga, u skladu s ovom Politikom.

2.2. Šta prikupljamo:

(a) Kontakt detalje, kao što su vaše ime, e-mail adresa, poštanska adresa, korisničko ime na društvenim mrežama i broj telefona;

(b) Vašu radnu poziciju i organizaciju;

(c) Podatke za prijavu na nalog;

(d) Druge informacije o registraciji na događaj i profilu, kao što su obrazovni, poslovni i profesionalni podaci, zahtevi za prisustvo na B2C događajima, panelima, diskusijama;

(e) Informacije o plaćanju;

(f) Komentare, povratne informacije i druge informacije koje nam pružate uključujući kada se obratite našem timu za korisničku podršku;

(g) Interese i preferencije u komunikaciji;

(h) Informacije o tome kako vi i vaš(i) uređaj(i) interaguju sa našom uslugom(a), uključujući tehničke identifikatore, podatke o upotrebi i analitiku lokacije.

2.3. Kako ih koristimo:

U zavisnosti od Usluge koju koristite, vašeg odnosa sa nama i načina na koji interagujete sa nama, koristimo vaše Informacije kako je navedeno u daljem tekstu, koja takođe navodi pravni osnov za korišćenje vaših Informacija. Kada koristimo vaše Informacije za legitimni interes, balansiramo taj interes sa vašim pravima na privatnost kako bismo osigurali da ne nadvlada ili značajno ne utiče na vaša prava na privatnost.

Usluge koje ste zatražili od nas mogu podrazumevati obradu podataka o ličnosti pa samim tim naš pravni osnov jeste izvršavanje ugovora o pružanju usluga. Tu spada i sledeće:

 • Upravljanje vašim pristupom i korišćenjem Usluga;
 • Za naš legitimni interes u praćenju vašeg korišćenja i poboljšanju Usluga;
 • Za sprovođenje i poštovanje naših zakonskih obaveza;
 • Pružanje tehničke i korisničke podrške kao i usluga privatnog obezbeđenja ;
 • Za poštovanje naših zakonskih obaveza;
 • Pružanje obaveštenja, ažurnih informacija i drugih novosti u vezi s realizacijom događaja;
 • Dostava ciljanih oglasa, promotivnih kampanja, obaveštenja i drugih informacija vezanih za usluge koje pružamo prema našim izlagačima, sponzorima i medijskim partnerima kao što je naglašeno u stavu 2.4 (Direktni marketing)); | (a) Za legitimne interese nas i određenih trećih strana u pružanju dodatnih ili novih usluga prema vama;
 • Poziv da učestvujete u testiranju od strane izlagača ili sa naše strane u organizovanim anketama, takmičenjima i promocijama;
 • Identifikacija trendova korišćenja i razvoj analize podataka, uključujući za istraživanje, reviziju, izveštavanje i druge poslovne svrhe;
 • Otkrivanje podataka odabranim trećim stranama u skladu s ovom Politikom;
 • U određenim okolnostima Vaše podatke možemo koristiti u skladu sa Vašim pristankom koji bi vam bio transparentno prikazan i ponuđena opcija za saglasnost;
 • Slanje obaveštenja i drugih u vezi sa događajem koji organizujemo i našim pratećim uslugama (na primer za naplatu) i za izvršavanje drugih ugovornih obaveza.
 • Za naš legitimni interes u rešavanju sporova i sprovođenju naših ugovora.

2.4. Direktni marketing

Sa vama ćemo stupiti u kontakt putem direktnog marketinškog komuniciranja („Direktni marketing“) samo kada smo zakonski ovlašćeni za to, ili imamo zakonsku osnovu za to jer ste stupili u kontakt s nama tražeći informacije ili ste koristili naše Usluge, osim ako ste se odjavili sa liste za primanje Direktnog marketinga. U svakom trenutku možete se odjaviti od našeg Newslatter-a koristeći link „odjava“.

Konkretno, možete izabrati da više ne primate marketinške e-mailove od nas kontaktirajući nas ili klikom na odjavu iz marketinškog e-maila. Imajte na umu da može potrajati nekoliko dana dok ažuriramo naše zapise kako bi odrazili vaš zahtev. Ako nas zamolite da vas uklonimo sa naše marketinške liste, zadržaćemo zapis vašeg imena i e-mail adrese kako bismo osigurali da vam u budućnosti ne šaljemo marketinške informacije.

3. Treće strane

3.1. Pružaoci usluga

Koristimo različite pružaoce usluga trećih strana kako bismo omogućili rad našeg poslovanja. Oni obrađuju vaše Informacije u naše ime gde je to neophodno u vezi sa:

(a) Omogućavanjem usluga koje ste zatražili od nas;

(b) Skladištenjem podataka i web hostingom;

(c) IT bezbednošću;

(d) Produktivnošću na radnom mestu i e-mailom;

(e) Upravljanjem odnosima s klijentima;

(f) Automatizacijom marketinga, rešenjima i analitikom;

(g) Uslugama komunikacije;

(h) Sistemima za upravljanje projektima i planiranje događaja;

(i) Sponzorstvom događaja u svrhu poboljšanja iskustva posetilaca i izlagača;

(j) Uslugama iskustva na događaju, uključujući analitiku;

(k) Razvojem i hostingom web sajtova i aplikacija;

(l) Naplatom poručenih usluga, on-line plaćanjima i kontrolom preostalog dugovanja;

(m) Stručnim licima sa kojima imamo ugovor (npr. pruženim od strane knjigovodstva, poreskih revizora, finansijskih savetnika, advokata i drugih sličnih izvršilaca ).

3.2. Ostale treće strane

Vaše informacije možemo deliti zbog naših legitimnih interesa sa:

(a) Našim radnim grupama koje učestvuju u organizaciji događaja: našim povezanim pravnim licima kako bismo bolje razvijali, modifikovali, poboljšavali naše usluge i/ili komunikacije u interesu naših klijenata, izlagača i posetilaca.

(b) Kupcima ili prodavcima poslovanja ili imovine: u kontekstu prodaje, spajanja ili akvizicije, kako bismo olakšali takvu transakciju i/ili omogućili vašu interakciju s Događajem uprkos promeni vlasništva.

(c) Poslovnim partnerima: sarađujemo sa našim strateškim partnerima kako bismo pružili robu i usluge koje dopunjuju i unapređuju naš događaj. Informacije delimo s njima samo kada (i) ste zatražili usluge od nas koje oni pružaju ili (ii) ste izričito pristali.

(d) Google Inc.: kao deo usluge Google Analytics, informacije se dele sa Google-om na agregiranom i anonimizovanom nivou. Za više informacija, molimo vas da posetite stranicu partnera Google-ove politike privatnosti ovde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB&gl=uk.

(e) Učesnici događaja, izlagači, partneri i/ili drugi učesnici gde ste posebno zatražili uslugu umrežavanja od nas u vezi sa Događajem, uključujući deljenje vaših Informacija sa ovim trećim stranama.

(f) Sponzori događaja kada se registrujete za, ili prisustvujete sesiji ili drugom delu našeg Događaja koji je sponzorisan od strane njih.

(g) Izlagači događaja kada posetite štand izlagača i dozvolite skeniranje vaše akreditacije posetioca na njihovom štandu.

(h) Pružaoci usluga događaja, kao što su dobavljači sledećih usluga: proizvodnja vodiča za šou, kreativni dizajn za grafike štandova, iznajmljivanje nameštaja i smeštaj.

3.3. Web sajtovi trećih strana

Ako odlučite da posetite web sajt treće strane u vezi sa našim uslugama, imajte na umu da će vaše Informacije biti korišćene u skladu sa politikom privatnosti te treće strane kako je objavljeno na njihovom web sajtu, nad kojim mi nemamo kontrolu.

4. Zadržavanje podataka

Zadržavamo vaše Informacije ne duže nego što je neophodno u odnosu na svrhu(e) za koje su prikupljene. Naše procedure zadržavanja podataka uzimaju u obzir stepen do kojeg je zadržavanje vaših informacija potrebno kako bismo vam pružili najbolju uslugu i naše proizvode, upravljali našom transparentnom komunikacijom sa Vama, ispunili naše zakonske, ugovorne, pravne, računovodstvene i revizorske obaveze. Nakon što anonimiziramo vaše Informacije, možemo ih nastaviti koristiti neograničeno uz sprovođenje svih organizaciono – tehničkih mera koje su najbolja praksa u implementaciji GDPR regulative.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila svrha za koju su prikupljeni. To uključuje čuvanje podataka za pravne, računovodstvene ili izveštajne potrebe.

Podaci o upitu se brišu nakon obrade upita.

Ugovorni podaci se čuvaju 5 godina nakon završetka ugovornog odnosa za poreske i pravne svrhe.

Podaci za razvoj poslovanja čuvaju se dve godine nakon aktivnosti razvoja, ali mogu biti čuvani duže u anonimizovanom formatu kako bi pružili istorijski uvid u poslovanje

Podaci direktnog marketinga čuvaju se dok se ne odjavite sa naših marketinških lista

Ako se niste odjavili sa naših marketinških lista i ne učestvujete u bilo kojem od našeg sadržaja, zadržavamo pravo da vas uklonimo sa naših marketinških lista nakon 3 godine.

U tom trenutku vaši lični podaci će biti anonimizovani u našoj bazi podataka, i bićete ponovo kontaktirani samo ako se ponovo pretplatite na našu marketinšku listu i/ili registrujete za bilo koji od naših događaja uživo ili online

Podaci o regrutaciji čuvaju se godinu dana za neuspešne kandidate

U nekim okolnostima možete nas zamoliti da izbrišemo vaše podatke: pogledajte ispod sekciju 7. Vaša prava.

5. Transfer vaših informacija izvan Republike Srbije

Informacije koje nam pružate mogu biti prenesene van Republike Srbije, na primer ako su naši serveri  ili naši pružaoci usluga povremeno locirani u drugim zemljama. Ako prenesemo vaše informacije izvan Republike Srbije to će biti isključivo u zemlje Evropske Unije i uvek će mo preduzimati odgovarajuće bezbednosne i druge mere sa ciljem zaštite vaših prava na privatnost kako je opisano u ovoj Politici i kako zahteva zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR regulativa.

6. Bezbednost podataka

Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše Informacije, uključujući rizike od slučajnog gubitka, neovlašćene upotrebe ili otkrivanja.

Ove mere bezbednosti uključuju:

(a) Ograničavanje pristupa vašim Informacijama onima koji imaju stvarnu poslovnu potrebu da im pristupe, koji to čine na ovlašćen način i podložni su obavezi čuvanja tajnosti.

(b) Održavanje integriteta i dostupnosti naših tehničkih i IT sistema;

(c) Osiguravanje adekvatnih procesa za oporavak podataka i katastrofe; i

(d) Praćenje efikasnosti naših mera sigurnosti.

Imamo postupke za rešavanje svih sumnji na bezbednosne propuste podataka. Obavestićemo vas i bilo koji odgovarajući regulator o sumnji na bezbednosni propust podataka gde smo zakonski obavezani da to učinimo.

7. Vaša prava

Kada obrađujemo vaše lične podatke, imate pravo da:

 • Pristupite i dobijete kopiju svojih podataka na zahtev;
 • Zahtevate da ispravimo netačne ili nepotpune podatke;
 • Zahtevate brisanje vaših podataka ili prestanak njihove obrade, na primer, kada podaci više nisu potrebni za svrhe obrade;
 • Zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka;
 • Zahtevate prenos vaših ličnih podataka drugoj strani;
 • Uložite prigovor na obradu vaših podataka gde se oslanjamo na naše legitimne interese kao pravni osnov za obradu;
 • Povučete svoj pristanak.

Možete nam pomoći da održimo tačnost vaših ličnih podataka tako što ćete nas obavestiti o bilo kakvim promenama vaših ličnih informacija.

Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava ili da se informišete o statusu Vaših podataka o ličnosti, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]

Niste u obavezi da platite bilo kakvu naknadu da biste pristupili svojim ličnim podacima ili da biste iskoristili bilo koja od drugih prava. Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtev za pristup prekomeran, neosnovan ili tražite dodatne kopije. Alternativno, možemo odbiti da ispunimo zahtev u takvim okolnostima.

Možda ćemo morati potvrditi vaš identitet pre nego što možemo osigurati vaše pravo na pristup informacijama (ili da iskoristite bilo koje od vaših drugih prava). To je da bismo osigurali da lične informacije ne budu otkrivene bilo kojoj osobi koja nema pravo na njih.

Pored vaše sposobnosti da sprečite Direktni marketing u skladu sa pasusom 2.4 („Direktni marketing“), možete iskoristiti svoja prava tako što ćete nam pisati na e-mail: [email protected]

Za više detalja o tome kako da se usprotivite našem korišćenju informacija prikupljenih od kolačića i sličnih tehnologija, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića.

8. Osetljive Informacije

Ne prikupljamo namerno ili po bilo kom osnovu osetljive Informacije i molimo vas da nam ne šaljete takvu vrstu podataka. Ako nam nenamerno ili namerno pošaljete osetljive Informacije, smatraćemo da ste izričito pristali na njihovu obradu u svrhu njihovog momentalnog brisanja. U ovoj Sekciji 8, „Osetljive Informacije“ su informacije o pojedincu koje otkrivaju njihegovo rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religijska ili filozofska uverenja, ili članstvo u sindikatu, genetske informacije, biometrijske informacije u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, informacije o zdravlju ili informacije koje se tiču seksualnog života ili seksualne orijentacije pojedinca.

9. Maloletnici

Ne kontaktiramo namerno niti prikupljamo Informacije od osoba mlađih od 18 godina („maloletnici“) i maloletnicima neće biti dozvoljen ulaz na događaj. Ako saznamo da nam je maloletnik pružio određene Informacije, preduzećemo korake da bez odlaganja izbrišemo te informacije.

10. Žalbe i pitanja

Ako želite da podnesete žalbu ili postavite pitanje o tome kako koristimo vaše Informacije, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]  i potrudićemo se da vam pomognemo u što kraćem roku. Ako imate primedbe na način obrade Vaših podataka o ličnosti takođe se možete obratiti kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeće kontakte:

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120

Tel: +38111 3408 900 , Faks: +38111 3343 379

Email: [email protected]

11. Promene ove Politike

U skladu sa potrebama i izmenama vršićemo ažuriranje ove Politike objavljivanjem revidirane verzije na našem web sajtu. Ohrabrujemo vas da periodično pregledate naš web sajt i ovu Politiku kako biste bili informisani o načinu na koji koristimo vaše podatke o ličnosti.

Ova Politika je poslednji put ažurirana 22.03.2024 godine.